Matrikulazioa
  • Web orrian matrikula orria bete behar duzu eta ondoren zurekin jarriko gara harremanetan. 

    Orria bete

  • Ikastaroa hasterako egin behar da diru-sarrera Maizpideren kontu korrontean, kontzeptuan zure izen-abizenak jarrita.

    •   Kutxabank: ES74 2095 5049 69 1062933758
    •   Laboral Kutxa: ES78 3035 0088 58 0880026213
  • Nortasun agiriaren edo pasaportearen fotokopia Maizpidera ekarri

  • Ikastaroa hasterako baja emanez gero, dirua itzuli egingo dizugu. Behin ikastaroa hasita, ez da dirurik itzuliko.