Aukera ezazu zure maila eta egin orain Maizpideren sarrera azterketa. Gogoratu trebetasun guztietako (entzumena, irakurmena eta idazmena) probak egin behar dituzula.